Welkom

Welkom, ik stel u graag even voor:

uitvaartzorg Pure Feelings

Een nieuwe naam, nieuwe zorg, een nieuwe beleving

In 2015 is uitvaartzorg Pure Feelings gestart vanuit de passie voor en de zienswijze op de laatste zorg voor onze dierbare overledenen.

Vanuit een jarenlange ervaring, opgedaan tijdens de talloze gesprekken met mensen over hoe zij naar een uitvaart kijken en hoe zij hun eigen uitvaart graag geregeld zouden willen zien, is uitvaartzorg Pure Feelings als zelfstandige en onafhankelijke uitvaartorganisatie opgericht.

Puur gevoel

De naam spreekt voor zich: uitvaartzorg Pure Feelings.Pure Feelings uitvaartzorg

Het gaat om het pure gevoel dat eenieder heeft bij de gedachten aan:
“Hoe zou mijn eigen uitvaart er later uit moeten zien en hoe zou ik het voor mijn dierbare naasten willen regelen?”
Omdat geen enkel afscheid hetzelfde is”, is dan ook waar uitvaartzorg Pure Feelings zich in laat onderscheiden. Het zijn de persoonlijke gevoelens en emoties van ieder mens afzonderlijk, die wij in het laatste afscheid naar voren laten komen.

Ritueelbegeleiding

Waar de reguliere uitvaartzorg zich veelal enkel bezig houdt met het organiseren van de uitvaart, kan uitvaartzorg Pure Feelings desgewenst ook de inhoudelijke kant van de uitvaart voor u verzorgen. Dit wordt ook wel Ritueelbegeleiding genoemd.

Een ritueelbegeleider ondersteunt de familie en nabestaanden bij het inhoud geven aan de uitvaart en biedt de kaders aan. Hij/zij zal iedereen erop wijzen dat zij heel veel zelf kunnen en mogen doen tijdens de uitvaart. Op deze wijze zal de uitvaart een geheel persoonlijk karakter gaan krijgen, waarin déze ceremonie zal verschillen van alle andere ceremonies, gecombineerd met een voor iedereen herkenbare vormgeving.

Waar de familie en nabestaanden op enig moment niet zelf in staat zijn iets te doen, zal de ritueelbegeleider altijd ter plaatse zijn om ondersteuning te bieden of taken over te nemen.

Geloofsovertuiging

Welke geloofsovertuiging u ook nastreeft, of dat u dit geen rol wilt laten spelen, uitvaartzorg Pure Feelings zal volledig in de door u gewenste geest iedere uitvaart voorbereiden, begeleiden en regelen.

Nazorg

Indien u dat wenst en op prijs stelt, is uitvaartzorg Pure Feelings er ook voor u na afloop van de uitvaart. In de veelal moeilijke periode waar u voor staat, zullen wij u met een team van professionele deskundigen op allerlei gebied waar mogelijk over een periode van een jaar kosteloos ondersteunen en de helpende hand bieden.

Zelfstandig en onafhankelijk

Of u nu wel of niet verzekerd bent, uitvaartzorg Pure Feelings is zelfstandig, onafhankelijk en verzorgt voor u iedere uitvaart. Ook regelen wij desgewenst voor u het contact met de verzekeringsmaatschappij(en) en zorgen dat u snel duidelijkheid heeft over wat wel en niet vergoed wordt en wat u eventueel zelf in de kosten zou moeten bijdragen.

Mocht u vanwege de verzekering of aansluiting bij een uitvaartvereniging recht hebben op enige vorm van korting of ledenvoordeel, dan verliest u dat recht niet door voor uitvaartzorg Pure Feelings te kiezen. Bij uitvaartzorg Pure Feelings behoudt u dat recht en waar mogelijk nemen wij dit onveranderd over.

Uitvaartzorg Pure Feelings is van mening dat u, door het mogelijk verlies van korting of ledenvoordeel, niet noodzakelijkerwijs uw vrije keuze voor een uitvaartonderneming hoeft op te geven.

Ons werkgebied

Ons werkgebied strekt zich uit over met name Flevoland, Eemland, Gooi en Vechtstreek en de regio Amsterdam. Indien u dat wenst, verzorgen en begeleiden wij natuurlijk ook elders in Nederland de uitvaart voor u.

Advies en voorbereiding

Uitvaartzorg Pure Feelings is er niet alleen om een uitvaart voor u te regelen, maar komt ook graag geheel vrijblijvend naar u toe om te praten over uw uitvaartwensen en alles wat maar met de uitvaart te maken heeft.

Wij geven u duidelijkheid over wat uw verzekering vergoedt en zullen een vrijblijvend advies geven indien het wenselijk is nog eens met uw verzekeringsadviseur over de dekking van uw polis(sen) te praten.

Verder kunnen wij u helpen uw uitvaartwensen op papier te zetten en adviseren bij uw keuzemogelijkheden.

 

Uitvaartzorg Pure Feelings is er voor u!