Een overlijden

Een overlijden, wat te doen?

Soms zien we het levenseinde naderen, soms ook komt dit geheel onverwacht. Echter, bijna altijd staan we even stil, laten het gebeuren tot ons doordringen en beseffen dan dat er actie ondernomen moet worden.

Melden!

De arts
Als bij het overlijden geen arts aanwezig was, kunt u om te beginnen contact opnemen met een arts. De arts zal naar de overledene komen om te schouwen en om officieel  het overlijden vast te stellen. Vervolgens zal de arts de daartoe wettelijk verplichte documenten in orde te maken.

Het is goed om alvast alle belangrijke papieren te verzamelen, zoals paspoort of identiteitsbewijs en eventueel het trouwboekje. Ga ook na of er sprake is van een testament en/of wilsbeschikking.

De uitvaartzorg
Daarna kunt u contact opnemen met ons als uitvaartzorg. Pure Feelings is dag en nacht bereikbaar voor u en wij komen desgewenst direct in actie. Vaak moet op korte termijn al een aantal zaken geregeld worden en op dat moment staan wij geheel voor u klaar.

U kunt ons te allen tijde telefonisch bereiken via het volgende nummer:

036 – 525 80 26

Purefeelings-visitekaartje-voorzijde
Ondersteuning

Op een moment van overlijden komen ineens allemaal vragen naar voren, moeten keuzes gemaakt en beslissingen genomen worden. Hier zijn wij er voor u, om een rustpunt voor u te zijn, een rots in de branding. Wij helpen u bij het beantwoorden van uw vragen, het overdenken van uw afwegingen en uiteindelijk het maken van de juiste keuzes en het nemen van beslissingen.

Vanuit onze ervaring kunnen en willen wij u graag helpen. Vanaf het allereerste moment, daar waar u onze hulp nodig acht of waar u het even niet meer weet.

Eén contactpersoon bij de uitvaart

U mag van ons als uitvaartzorg Pure Feelings verwachten, dat wij u persoonlijk en op correcte wijze te woord en ter zijde zullen staan. Zowel tijdens de voorbereiding van de uitvaart, als ook op de dag zelf, heeft u slechts met één persoon te maken, waar u altijd weer op kunt terugvallen.

Verzekering en korting of voordeel

Ongeacht waar u verzekerd bent, u bent volledig vrij in uw keuze voor eigen uitvaartverzorger. Ú bepaalt zelf door wie u uw uitvaart laat verzorgen, de keuze waar opgebaard wordt en voor welk uitvaartcentrum, crematorium of begraafplaats gekozen wordt.

Via uw uitvaartverzekering en/of uitvaartvereniging zou u recht kunnen hebben op korting of ledenvoordeel. Dit alleen, als u de uitvaart ook door hen laat verzorgen. Bij ons verliest u dat recht niet en uitvaartzorg Pure Feelings biedt u bij veel van deze verzekeringen minimaal dezelfde korting, dan wel hetzelfde voordeel.

Wij zorgen ervoor, dat de uitvaart netjes geregeld wordt, conform de dekking van de verzekeringspolis(sen). U bent natuurlijk altijd vrij invulling aan uw eigen wensen  te geven, rekening houdend met het beschikbare budget. Mocht u hierover op voorhand al vragen hebben, dan kunnen wij u, in een persoonlijk gesprek bij u thuis, vrijblijvend informeren over de verschillende mogelijkheden.

Wat kunt u zelf al doen en waar kunt u alvast over nadenken?

De verzorging
Een van de eerste vragen gaat over de verzorging van de overledene. Wilt u dit als nabestaanden graag zelf doen, of juist laten doen. Weet, dat u dit ook samen met de uitvaartverzorger kunt doen, of daar gewoon bij aanwezig kunt zijn. Verder kunt u alvast de kleding voor de overledene uitzoeken en klaarleggen en een mooie foto van de overledene in verband met de verzorging.

De opbaring
Waar zou u de overledene graag opgebaard willen hebben? U kunt kiezen voor opbaring in een uitvaartcentrum of elders. Als het enigszins mogelijk is, kunt u echter ook voor de thuissituatie kiezen. Is dit wel gewenst, maar praktisch niet uitvoerbaar of om andere redenen geen optie, dan is een mooi alternatief voor thuisopbaring de keuze voor een 24-uurs-kamer in het uitvaartcentrum. Hier bent u vrij op ieder gewenst moment van de dag of nacht bij de overledene aanwezig te zijn. Mocht de overledene daartoe overgebracht moeten worden vanuit de plaats van overlijden, dan stemmen wij dit direct met u af.

Het donorcodicil
Weet u of de overledene in het bezit is van een donorcodicil en zo ja, heeft u dan al  nagedacht over wat te doen? Wenst u gehoor te geven aan de uitvoering van het codicil, dan zal daar zo snel mogelijk (in de regel binnen 24 uur) actie op ondernomen moeten worden. Wij helpen u daar graag bij.

Begraven of cremeren
Is het al duidelijk of de overledene begraven of gecremeerd gaat worden? Vaak is dit al wel bekend, maar soms kan blijken dat een eerder wens toch herzien blijkt te zijn.

Op welk moment
Allemaal belangrijke zaken, waarbij het gaat om keuzes maken en beslissingen nemen. Echter, weet dat niets direct moet.

Het is belangrijk als nabestaanden even rustig overleg met elkaar te hebben, om vervolgens één voor één het juiste te doen. Uitvaartzorg Pure Feelings begeleidt u daar graag bij en wij kunnen daartoe direct een afspraak met u maken als u de melding van het overlijden aan ons doet. Daarbij komen al deze punten aan de orde, alsmede het bespreken van de uitvaart.

 

Uitvaartzorg Pure Feelings ondersteunt u graag bij de laatste zorg!