Wat kost een uitvaart?

Eén van de meest gestelde vragen  rondom een uitvaart:

“Wat kost een uitvaart?”

Een vraag die niet alleen maar gesteld wordt als het zover is en de uitvaart voor een dierbare geregeld moet worden, maar ook al vooraf, als men nadenkt over hoe de uitvaart er later uit zou moeten komen te zien.

En wat zijn die kosten dan?

Algemene kosten

Laten we beginnen om aan te geven dat geen enkele uitvaart hetzelfde is of ook maar enigszins vergelijkbaar. De belangrijkste verschillen vindt u al in de keuze voor een begrafenis of crematie en of de uitvaart in stilte of met (veel) belangstellenden moet worden gehouden en kiest u dan voor koffie met cake, of uitgebreid met drank, hapjes en andere consumpties.

Overige kosten

Ook de keuze van bijvoorbeeld de kist, de bloemen, rouwkaarten, advertentie(s), de opbaring, condoleancebezoek(en) en wel of geen volgauto’s, bepalen mede wat u voor de uitvaart moet uitgeven. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden, die al dan niet de uiteindelijk  totaalprijs van de uitvaart bepalen. Maar, ú bepaalt zelf hoe u de uitvaart geregeld zou willen hebben en kunt dus zelf invloed uitoefenen op die kosten.

Vergoeding via de verzekering

Natuurlijk staat tegenover de totaalprijs van de uitvaart de vergoeding via de verzekering, indien u één of meerdere overlijdenspolis(sen) beschikbaar heeft en wat de totale waarde van deze polis(sen) is.

Niet iedereen is echter even thuis in verzekeringsland en dat roept dus vaak weer allerlei vragen op: Wat voor soort verzekering is het, wat wordt door de polis(sen) gedekt en hoe vindt de uitkering daarvan plaats?

Een veel voorkomende polis is de naturapolis. Deze polis vergoedt enkel een aantal vast omschreven diensten en producten en soms een (klein) bedrag voor aanvullende wensen. Een en ander staat omschreven in de bijbehorende voorwaarden. Het kan ook kapitaalpolis zijn, waarbij het om een verzekerd bedrag ineens gaat. Dit laat u vrij het bedrag naar wens te besteden.

Daarnaast zou u via uw uitvaartverzekering ook recht kunnen hebben op korting of ledenvoordeel, enkel als u de uitvaart ook door hén laat verzorgen. Bij uitvaartzorg Pure Feelings verliest u dat recht niet en wij bieden u bij veel van deze verzekeringen dezelfde korting, dan wel hetzelfde voordeel.

Wij geven u direct duidelijkheid

Wij vinden het belangrijk en u heeft er rechtop: Van meet af aan duidelijkheid over zowel de kosten voor de uitvaart zoals u die wenst, als ook wat op basis van die wensen voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de aanwezige uitvaartpolis(sen).

Om met het laatste te beginnen, zullen wij met u de aanwezige uitvaartpolis(sen) doornemen, zodat u weet waar u aan toe bent als het om de financiële gevolgen gaat van de gewenste keuzes. Het contact richting verzekeringsmaatschappij(en) en de afhandeling van de polis(sen) nemen wij u graag uit handen.

In overleg met u zetten wij alle wensen ten aanzien van de uitvaart netjes op papier en kunnen aan de hand daarvan vaststellen wat de kosten zullen zijn. Uitzondering hierop zijn een aantal variabele kosten, zoals waar het gaat om die voor de consumpties. Dit hangt natuurlijk af van het aantal aanwezige belangstellenden, welke niet altijd vooraf in te schatten is.

Om dit zo nauwgezet mogelijk voor u te doen, is het belangrijk dat u kenbaar maakt welke wensen u heeft ten aanzien van de uitvaart. Zoals hiervoor al beschreven, hangen de kosten nauw samen met de keuzes die u als familie en nabestaanden samen maakt.

Het verschil in kosten tussen een begrafenis en een crematie

De kostprijs voor een begrafenis is anders dan die voor een crematie. Met name de grafrechten, het onderhoud en de bijkomende kosten maken een begrafenis duurder dan een crematie. Daarbij verschillen de kosten voor een graf per gemeente en begraafplaats in hogere mate, dan die tussen de verschillende crematoria. Het gaat hier wel om vastgestelde tarieven.

De eindnota

Een eindnota is opgebouwd uit de kosten die wij u persoonlijk in rekening brengen voor de diensten die wij als uitvaartzorg Pure Feelings verzorgen, met daarbij de doorberekende kosten van derden. Dit zijn onder andere de kosten van de begraafplaats of het crematorium, waarvan de rekening aan ons als uitvaartondernemer wordt gestuurd en welke één op één aan u worden doorberekend.

Daarnaast worden de vergoedingen van de verzekeringsmaatschappij(en) op basis van de aanwezige uitvaartpolis(sen) direct verrekend en in mindering gebracht op de totaalprijs.

Conclusie

De conclusie die u dus kunt trekken is, dat de kosten voor de uitvaart bepaald worden door:

a. De keuzes die u maakt:

  • Welk type kist kiest u (van eenvoudig tot zeer luxe);
  • Hoeveel rouwkaarten wilt u versturen;
  • Wilt u ook nog een rouwadvertentie in een krant plaatsen;
  • Een rouwstoet met wel of geen inzet van volgauto’s;
  • Wat voor bloemstuk(ken);
  • Overlijden in het ziekenhuis wat extra kosten met zich meebrengt.

b. Situatie rond het overlijden en de uitvaart waar u niet altijd invloed op heeft:

  • Hoger uitvallende consumptiekosten door een grotere belangstelling voor de uitvaart dan vooraf verwacht.

Geen verrassingen achteraf

In goed onderling overleg zullen wij u terdege adviseren en duidelijkheid verschaffen over de uiteindelijke kosten van de uitvaart. Als familie en nabestaanden zit u niet  te wachten op onaangename verrassingen achteraf.

Wij maken graag een afspraak met u, zodat wij met u uw wensen kunnen bespreken en vastleggen, de kosten in kaart kunnen brengen en helderheid hebben over wat door uw verzekeringsmaatschappij(en)  vergoed(t)(en) wordt op basis van de beschikbare uitvaartpolis(sen).

Voor het maken van een afspraak kunt u ons telefonisch bereiken onder nummer
036 – 525 80 26, of een e-mail sturen naar info@pure-feelings.nl.

 

Uitvaartzorg Pure Feelings denkt met u mee!